EcoOne on Premise

Poslovno informacioni sistem modularnog tipa koji pokriva cjelokupno poslovanje preduzeća.

EcoOne pruža programsku podršku sljedećim segmentima poslovanja:
Finansijsko poslovanje (Accounting), Proizvodnja (Manufacturing), Robnomaterijalno poslovanje (Material Management/Distribution), Upravljanje ljudskim resursima (Human Resources Management).

Aktuelna verzija je razvijana u Microsoft Visual Studio 2010 na platformi Microsof SQL Server 2012/2014, a baziran na platformi TITAN.

KARAKTERISTIKE

MODULARNOST
Kompletan poslovno informacioni sistem baziran je na modulima, što omogućava korisnicima izbor modula koji žele implementirati.

CENTRALNO/JEDINSTVENO SKLADIŠTE PODATAKA
Kompletan poslovni informacioni sistem koristi jednu-centralnu bazu podataka.

KONFIGURABILNOST
Svi moduli, a i sistem u cijelosti, omogućavaju mijenjanje određenih parametara radi dodatnih podešavanja modula kako bi se podržale određene specifičnosti krajnjih korisnika u poslovnim procesima.

BEZBJEDNOST
Centralna autentifikacija i autorizacija korisnika, bilježenje aktivnosti korisnika, backup podataka i enkripcija backupa.

PROŠIRIVOST
Mogućnost da se u slučaju uvođenja novih poslovnih procesa na ovaj sistem nadograde novi moduli koji će postati dio integrisanog poslovnog informacionog sistema.

INTEGRATIVNOST
Integracija sa MS Share Point, MS Project Serverom i Microsoft CRM.

JEDNOSTAVNOST ZA KORIŠĆENJE

MULTIJEZIČNOST