EcoOne Manufacturing pack

Namijenjen je preduzećima čija je primarna djelatnost proizvodnja.

Ovim paketom proizvodni privredni subjekti moći će zaokružiti svoje procese rada, od ulaznih segmenata i sirovina pa sve do gotovog proizvoda.

 • Kratkoročno i strateško planiranje proizvodnog procesa.
 • Različite projekcije tehnoloških postupaka izrade proizvoda, kao i različite verzije sastava proizvoda.
 • Usklađenost proizvodnje sa robnim knjigovodstvom, skladištima, logistikom i veza sa finansijskim računovodstvom.
 • Angažovanje službe nabavke u skladu sa potrebama proizvodnje.
 • Proizvodni procesi inicirani za poznatog kupca ili za zalihe.
 • Centralizovano formiranje i praćenje radne dokumentacije sa aspekta statusa, količina, troškova, škarta i radnog učinka.
 • Pred i postkalkulacije cijena koštanja za stvarne ili simulacije cijena.
 • Evidencija i praćenje primljenih usluga ili kooperacija u proizvodnji.
 • Sagledavanje kapaciteta radnih mjesta (mašina), uz planiranje dinamike proizvodnje.
 • Izrada materijalnih bilansa.
 • Radne (operacione) liste, evidencija i obračun učinka zaposlenih.
 • Obračun škarta iz radnih procesa, evidencija dorada i alata.
 • Evidencija i praćenje zastoja mašinskih kapaciteta.
 • Međufazne i završne kontrole, kvalitativni prijemi, uvid u nedovršenu proizvodnju i troškove, logistika, praćenje internih tokova materijala i operacija.

*Dodatne funkcionalnosti EcoOne Manufacturing+ paketa:

 • Funkcionalnost objedinjavanja radnih naloga.
 • Terminiranje proizvodnje uz optimalno lansiranje.

+skladišni prostor po korisniku 1GB



104,99KM

mjesečno
po korisniku

Sistem izvještavanja

120+ izvještaja

Skladišni prostor

1 GB po korisniku

Godišnji back up podataka

USB

Jednokratni paket za organizaciju

Service Desk: 60min

Obuka