EcoOne on Cloud

EcoOne Servis

EcoOne servis predstavlja poslovno softversko rješenje ERP klase koje omogućava integraciju poslovnih procesa preduzeća i njihovo efikasno upravljanje. Servis je podjeljen u softverske pakete koji odgovaraju specifičnim potrebama preduzeća zavisno od njihove veličine i privredne grane u kojoj posluju uz puno uvažavanje pozicioniranosti finansijske funkcije unutar njihove organizacije.

Prednosti korišćenja EcoOne servisa...

  • Smanjenje troškova i povećanje efikasnosti
  • Izbjegavanje redundantnog unosa podataka
  • Jedinstven sistem koji upravlja svim resursima umjesto više odvojenih modula
  • Laka razmjena podataka između različitih organizacionih dijelova
  • Pružanje podataka o performansama svih organizacionih dijelova, što omogućava lakšu analizu poslovanja, planiranje i donošenje odluka
  • Alarmiranje korisnika o vremenski bitnim događajima za poslovne procese

Kome je namjenjen?

EcoOne servis namjenjen je preduzećima koja posluju u različitim vertikalama biznisa, a spadaju u kategoriju malih i srednjih preduzeća. Osnovni cilj servisa je unapređenje poslovanja privrednih subjekata uz korišćenje svih benefita SaaS modela distribucije. Kako bi se što bolje pokrile poslovne potrebe preduzeća s jedne i uvažili principi finansijskih i procesnih ograničenja preduzeća s druge strane, EcoOne servis podjeljen je na Standard i Enterprise pakete.

EcoOne Standard je namjenjen privrednim subjektima koji dio svojih poslovnih procesa mogu da zaokruže u vlastitom preduzeću dok odgovornost za finansijski dio poslovanja prenose na knjigovodstvene agencije.

EcoOne Enterprise je namjenjen preduzećima sa kompleksnijim poslovnim procesima koja imaju internu finansijsku službu. Ovim paketom korisnik će imati pokrivenost svih poslovnih aktivnosti u preduzeću.