EcoOne Enterprise pack

Pokriva rad preduzeća sa kompleksnijim poslovnim procesima i rad onih poslovnih subjekata koji pokazuju tendenciju rasta i proširenja obima posla.

Niz različitih i naprednih funkcionalnosti garantuju korisniku produktivan, a široka paleta izvještaja transparentan rad. Paket obuhvata različite funkcionalnosti koje čine jedinstvenu cjelinu, dok sa druge strane nudi mogućnost nadogradnje dodatnim alatima i tehnologijama zbog specifičnih potreba preduzeća.

  • Automatizacija finansija omogućava integraciju podataka koji se javljaju u finansijama. Na ovaj način mogućnost greške svedena je na minimum, ubrzali smo procese rada i podigli nivo efikasnosti odluka.
  • EcoOne servis omogućava detaljne evidencije vezane za radna mjesta, evidentiranja ugovora o radu, rješenja o godišnjim odmorima i druge izvještaja vezane za kadrovsku evidenciju, obračun plata i dohodaka. EcoOne vrši generisanje svih finansijskih izvještaja.
  • Rješenje pruža mogućnosti za definisanje normativa i izradu radnih naloga kojima se evidentira količina gotovih proizvoda. Detaljni prikazi promjene stanja materijala, kao i svih vrsta ulaznih i izlaznih faktura. Kreiranje PDV prijave i kontrola PDV-a. Definisan je sistem upravljanja ugovorima o servisiranju i praćenje servisnih operacija.
  • EcoOne omogućava jednostavnu i preglednu evidenciju ulazno/izlazne dokumentacije i mogućnost vezivanja skeniranog dokumenta za zapis i stvaranje digitalne arhive.
  • Kroz automatizovan proces obrade putnih naloga i vođenjem računa o direktnim i indirektnim troškovima, koji nastaju u ovom segmentu, naš sistem će učiniti vaše poslovanje bržim i jednostavnijim. Takođe, kroz evidenciju o servisima vozila, proteklim kvarovima, alarmiranju o isteku registracija i osiguranja vozila, EcoOne servis će sigurnost i administrativne zahtjeve kompanije podići na viši nivo.

+skladišni prostor po korisniku 750MB74,99KM

mjesečno
po korisniku

Sistem izvještavanja

50+ izvještaja

Skladišni prostor

750 MB po korisniku

Godišnji back up podataka

USB

Jednokratni paket za organizaciju

Service Desk: 60min

Obuka