FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO

EcoOne Finansijsko knjigovodstvo omogućava praćenje knjigovodstvenih događaja preko definisanih konta. Pored ručnog unosa finansijskih promjena omogućeno je i automatsko knjiženje dokumenata iz drugih dijelova EcoOne sistema na osnovu prethodno definisanih šema knjiženja.

Finansijsko knjigovodstvo obezbjeđuje podršku funkcijama glavne knjige, ručnog i automatskog knjiženja naloga, kao i izrade bilansa u skladu sa važećim zakonskim propisima koji regulišu oblast računovodstveno-knjigovodstvenih poslova.

EcoOne Finansijsko knjigovodstvo kroz jedinstvenu bazu omogućava evidentiranje finansijskih promjena kroz više poslovnih godina. Na prelazu između dvije poslovne godine omogućeno je knjiženje i u prethodnoj godini dok god se ne završe zaključna knjiženja i kreira početno stanje, pri čemu je omogućeno i automatsko kreiranje zaključnih knjiženja i početnog stanja.

BENEFITI

 • Bolje pozicioniranje kompanije na tržištu efikasnim praćenjem finansijskih podataka
 • Automatska knjiženja iz drugih modula
 • Proaktivna ad-hock analiza bilansa stanja i bilansa uspjeha, kao i predikcija tržišnih turbulencija
 • Jednostavno i efikasno poređenje troškova/prihoda po izabranim pozicijama
 • Efikasna uporedna top-down analiza finansijskih pokazatelja
 • Omogućeno je kreiranje grupe naloga za plaćanje dobavljačima, čime se omogućava lako elektronsko plaćanje

FUNKCIONALNOSTI

 • Šifarnik vrste naloga omogućava klasifikaciju naloga po namjeni.
 • Omogućava se kreiranje ručnog naloga za knjiženje finansijskih promjena.
 • Mogućnost definisanja šema knjiženja za sve dokumente iz drugih modula. Korisnik ima mogućnost samostalnog kreiranja i izmjene šema knjiženja.
 • Definisanje bilansa i bilansnih pozicija (AOP-a) u skladu sa zakonskim propisima i potrebama korisnika. U sistem su uključeni Bilans stanja, Bilans uspjeha i Bilans tokova gotovine.
 • Kreiranje prijedloga za kompenzaciju, njihovo štampanje, rezervisanje sredstava i automatsko knjiženje finansijskih promjena pri ovjeri kompenzacija.
 • Kreiranje virmana za plaćanje obaveza prema dobavljačima putem e-bankinga, kao i multilateralnih kompenzacija preko exporta podataka za MLK obrazac.
 • Sistem omogućava ručno i automatsko zatvaranje otvorenih stavki (po broju dokumenta ili hronološki), a omogućeno je otvaranje i zatvorenih stavki.
 • Automatsko kreiranje zaključnih knjiženja i prenos početnog stanja u narednu poslovnu godinu.
 • Obračun pozitivnih i negativnih kursnih razlika.

IZVJEŠTAJI

 • Dnevnik knjiženja
 • Izvod otvorenih stavki
 • Pregled knjiženja po kontu i subanalitikama
 • Pregled ukupnih i dospjelih obaveza i potraživanja
 • Pregled naloga za knjiženje
 • Pregled tokova gotovine
 • Pregled obaveza i potraživanja po periodima kašnjenja (30, 60, 90, 180, 365 dana)

MODULI