EVIDENCIJA RADA

EcoOne Evidencija rada predstavlja bitnu komponentu nadzora i upravljanja poslovnim procesima.
Modul omogućava brzo i efikasno praćenje odsustva/prisustva zaposlenih sa mogućnošću evidencije na nivou sata i minuta. Služi kao izvor podataka potrebnih za obračune ličnih dohodaka.

Evidencija se može vršiti po raznim vrstama odsustava/prisustava, pri čemu centralni pregled nudi kumulativne informacije po danima. Jednostavna administracija sistema obuhvata upravljanje korisničkim nalozima i pravima pristupa.

BENEFITI

 • Detaljne evidencije odsustva/prisustva radnika po raznim kriterijumima, kao i pregled istih
 • Kreiranje novih izvještaja omogućava pregled podataka po više parametara
 • Izvoz podataka u Excel format nudi mogućnost naprednije analize korištenjem svih ugrađenih Excel funkcionalnosti
 • Putem definisanih uloga, obezbjeđen je hijerarhijski pristup sistemu

FUNKCIONALNOSTI

 • Forma za unos sati i minuta koje je zaposleni ostvario za određenu vrstu odsustva/prisustva. Pregled evidentiranih sati sa kumulativnim prikazom u slučaju kombinovanih unosa.
 • Filtriranje prikaza po mjesecima i poslovnim jedinicama, ali i po pojedinačnom radniku.
 • Zaključavanje šihterice na kraju svakog mjeseca od strane poslovođe ili odgovorne osobe onemogućava daljnje izmjene na istoj. Zaključana šihterica je dostupna za izmjenu samo korisnicima sa odgovarajućim privilegijama. Konačno zaključavanje šihterice se ostvaruje automatski nakon završenog obračuna plate.
 • Korisnici sa odgovarajućim privilegijama mogu upravljati postojećim korisničkim nalozima i otvarati nove. Svakom korisniku se može dodijeliti jedan ili više sektora koji će biti u njegovoj nadležnosti.

IZVJEŠTAJI

 • Sekcija za izvještaje nudi set standardnih izvještaja, kao što su izvještaji po radniku, vrsti odsustva i slično
 • Moguće je eksportovati izvještaje u PDF ili Excel format
 • Izvještaj sa platnom listom
 • Izvještaji mogu biti po pojedinačnoj grupi radnika unutar poslovnice ili vrstama odsustva/prisustva
 • Datumski periodi za pregled izvještaja su fleksibilni

MODULI