ADMINISTRACIJA

EcoOne Administracija namjenjen je za administriranje i upravljanje sistemom. Modul administracija je u funkciji administratora koji ima potpunu kontrolu nad sistemom.

Upravljanje administracijom odgovoran je posao, stoga je preporuka da ga obavlja samo jedna osoba koja će imati potpunu kontrolu nad ostalim korisnicima.

EcoOne Administracija omogućava:

 • funkcionalnosti koje se tiču bezbjednosti podataka i informisanosti korisnika
 • definisanje prava korisnika
 • administriranje korisničkih naloga

BENEFITI

 • Mogućnost formiranja jedne ili više grupa prava pristupa, radi lakšeg upravljanja pristupom programu
 • Evidencija i praćenje svih korisnika sistema na jednom mjestu
 • Sigurnost na nivou pojedinačnog korisnika
 • Dodjele prava uvida u pogram, bez mogućnosti dodavanja, izmjene ili brisanja
 • Kontrola dodjeljivanja prava pristupa programu na nivou pojedinačne forme, komande ili izvještaja
 • Mogućnost dodjele prava na nivou dodavanja, izmjene ili brisanja
 • Pregled aktivnosti korisnika
 • Praćenje statističkih izvještaja na nivou korisnika ili na nivou sistema

FUNKCIONALNOSTI

 • EcoOne Administracija omogućava evidenciju osnovnih podataka korisnika koji se loguju na sistem, njihovu aktivaciju i deaktivaciju. Podržava dva načina autentifikacije na sistem: korisničko ime, lozinku i Windows autentifikaciju.
 • Kreiranje korisničkih grupa prema zahtjevima poslovnih procesa u preduzeću, dodjela prava grupama i pridruživanje korisnika. Prava se definišu na nivou: pregleda, dodavanja, izmjene, brisanja, štampanja, izvoza i pregleda istorije izmjena, prava na izvršavanje određenih komandi i pregled izvještaja.
 • Omogućeno je definisanje pojedinačnih prava korisnicima u slučajevima kada su jednom članu grupe dodjeljena i dodatna prava.
 • Mogućnost postavljanja obavještenja svim korisnicima sistema i kreiranje rezervnih kopija baze podataka kroz aplikaciju.
 • Pregled statističkih podataka vezanih za aktivnosti korisnika na ažuriranju podataka u sistemu po korisnicima, po modulima i za određen period.

MODULI