OBRAČUN ZARADA

EcoOne Obračun zarada i drugih primanja predstavlja moćan, pouzdan alat koji omogućava automatizaciju procesa i osigurava praćenje propisa predviđenih zakonskom regulativom.

Omogućen je unos satnice, obračun ličnog dohotka i ostalih primanja radnika kao što su: jubilarne nagrade, otpremnine, pomoć u slučaju smrti itd. Sistem podržava unos i obračun kredita i drugih vrsta obustava. Moguće je obračunati naknade fizičkim licima koja nisu u radnom odnosu, ali su angažovana na određen period.

Alat je parametrizovan i omogućava prilagođavanje potrebama korisnika. Ukoliko dođe do promjena u zakonskom okviru, stopi poreza, stopi doprinosa, koeficijentu minulog rada, korisnik može lako i jednostavno da izmjeni šemu knjiženja.

Modul obezbjeđuje generisanje PPO fajlova, dostavu podataka u banke, eksport naloga za plaćanje, kao i prenos podataka u finansije. Usko je spregnut sa podsistemom EcoOne Ljudski resursi i direktno koristi elemente koji su relevantni za obračun zarada.

BENEFITI

 • Efikasno praćenje i planiranje troškova zarada
 • Jednostavan za korištenje bez podrške eksperta
 • Vidno skraćuje vrijeme obavljanja svih poslova
 • Generisanje fajlova za Poresku upravu
 • Eksport i štampa naloga za plaćanje/prenos
 • Mogućnost automatskog preuzimanja sati iz evidencije rada
 • Eksport spiskova za banku
 • Automatski prenos u finansije

FUNKCIONALNOSTI

 • Unos svih vrsta zarada i podešavanje obračuna za svaku vrstu zarade.
 • Unos poreza, doprinosa i pregled stopa propisanih zakonom. Na osnovu unesenog dalje se vrši obračun.
 • Omogućava unos bankovnih računa, kao i evidenciju njihovog perioda važenja.
 • Pruža mogućnost unosa kreditora, kontrolu i vođenje kredita zaposlenih.
 • Vođenja i kontrole jednomjesečnih i/ili višemjesečnih dodataka ili odbitaka, kao što su određene stimulacije ili destimulacije.
 • Na osnovu unijete satnice na mjesečnom nivou, izračunavaju se mjesečna primanja zaposlenih.
 • U zavisnosti od zakonskih odredbi i vrsti, zarade se mogu podešavati i obračunavati u skladu sa potrebama korisnika.
 • Eksport fajlova koji se kasnije učitavaju u PPO program Poreske uprave.
 • Eksport za banku sa radnicima, bankovnim računima i iznosima za isplatu.
 • Izvještaji koji se odnose na rekapitulacije po opštinama, vrstama rada i sektorima, uključuju zbirnu rekapitulaciju sa doprinosima i porezima.
 • Pregled platne liste radnika, sa njegovim dodacima, obustavama i ukupnim primanjima.
 • Pregled i kontrolu radnika koji su obračunati u određenom mjesecu.
 • Pregled i kontrola neoporezivog djela po radnicima, kao i ličnog odbitka u mjesecu obračuna.
 • Obračun naknada po osnovu: Ugovora o djelu, Ugovor o privremenim i povremenim poslovima, Ugovora o autorskom djelu, Zakupnine itd.

IZVJEŠTAJI

 • Spisak zaposlenih sa tekućim računima
 • Obrazac RAD 1 / Tabela 1
 • Obrazac RAD 1 / Tabela 10
 • Obrazac RAD 1 / Tabela 4
 • Pregled isplatnih lista za banke i blagajnu
 • Lista kredita po kreditorima/kreditima u isplati
 • Zaposleni prema starosti i polu
 • Zaposleni prema stepenu stručnog obrazovanja
 • Struktura zaposlenih
 • Obračunati doprinosi za radnike u periodu
 • Radnici sa više otvorenih tekućih računa

MODULI