PLAĆANJA

EcoOne Plaćanja omogućava kreiranje virmana, kao i naloga za inostrana i trezorska plaćanja. Ovaj modul je povezan sa modulima Fakture/Finansije/Plate pa je moguće generisanje naloga za plaćanje iz ovih modula.

Modul obezbjeđuje elektronsko popunjavanje virmana, njihovo štampanje i plaćanje korišćenjem elektronskog bankarstva.

BENEFITI

  • Smanjeno vrijeme kreiranja naloga za plaćanje i jednostavno povezivanje sa elektronskim bankarstvom
  • Praćenje uplata za dospjela dugovanja
  • Kreiranje trezorskih plaćanja i njihovo slanje u vidu izvještaja nadležnom ministarstvu

FUNKCIONALNOSTI

  • Omogućava rad sa nalozima za plaćanje unutar države partnera i u inostranstvu.
  • Plaćanje ulaznih faktura onih firmi koje se finasiraju iz budžeta.
  • Integracija je izvršena generisanjem fajla sa nalozima za plaćanje po specifikaciji koju podržava konkretna aplikacija za elektronsko bankarstvo i njegovim uvozom u aplikaciju.
  • Pregled svih naloga grupisanih po statusu u kom se nalaze.
  • Virman i nalog za inostrano plaćanje je moguće štampati na predefinisani obrazac.

IZVJEŠTAJI

  • Štampanje inostranih plaćanja
  • Štampanje virmana
  • Virmani grupisani po statusu
  • Nalog plaćanja
  • Plaćanja preko određenog iznosa

MODULI