POSLOVNA INTELIGENCIJA

EcoOne Poslovna inteligencija omogućava krajnjim korisnicima da kreiraju kompleksne analize izvornih podataka i izvještaje nad kreiranim analizama. Za uspješne analize formirano je skladište podataka, prilagođeno korisničkim zahtjevima. Nad podacima se mogu formirati odgovarajući modeli podataka kako bi se pokrili određeni segmenti poslovanja.

Zahvaljujući detaljnom pregledu prošlih i aktuelnih poslovnih aktivnosti, ova rješenja omogućavaju predviđanje budućih trendova. Izuzetno ih je jednostavno koristiti, s obzirom da predstavljaju nadogradnju postojećeg IT sistema kompanije, a svim učesnicima procesa odlučivanja pružaju jasnu sliku o poslovanju.

Namjenjen je menadžerima svih nivoa, poslovnim i finansijskim analitičarima i krajnjim korisnicima za obavljanje svakodnevnih pregleda i analiza. U današnje vrijeme, kvalitetna informacija znači priliku za bolje rezultate poslovanja.

BENEFITI

  • Krajnji korisnici mogu samostalno kreirati izvještaje i statistike nad podacima koji su objedinjeni na jednoj centralnoj lokaciji
  • Korisnici mogu zahtjevati da se određeni izvještaji podese za slanje u vremenski regularnim terminima

FUNKCIONALNOSTI

  • Podaci se objedinjuju u jednu centralnu bazu podataka modelovanu da obuhvati sve bitne aspekte analize poslovanja.
  • Prilikom migracije podataka sa izvornih jedinica u skladište podataka, podaci se prečišćavaju prema propisanim poslovnim normama i pravilima.
  • Excel, kao dio Office paketa, se može koristiti kao direktna komunikacija sa višedimenzionalnim podacima i nudi veliki broj alata i funkcija za analizu podataka.
  • Dopunjavanje podataka u skladište nakon inicijalnog presipanja se može obavljati prema zahtjevanim vremenskim okvirima, zavisno od korisničkih zahtjeva.
  • Podaci u skladištu podataka se mogu verzionisati na nekoliko nivoa zavisno od potrebe čuvanja informacija o izmjenama.

MODULI