NABAVKA

Uz EcoOne Nabavka pronađite nove načine za uštedu tako što ćete optimizovati cjelokupni proces nabavke - od planiranja i kreiranja narudžbenice do izbora dobavljača, fakturisanja i plaćanja.

Uz pomoć funkcionalnosti ovog modula obezbjedili smo efikasno upravljanje narudžbama, ugovorima, zahtjevima, ponudama i planovima. Pored toga što objedinjuje spisak dobavljača, daje uvid o učinku svakog dobavljača i omogućava analizu poručenih sredstava. Sve evidencije unutar modula izvještajno su podržane.

BENEFITI

 • Optimizacija cjelokupnog procesa nabavki
 • Detaljna analiza cjelokupnog procesa nabavki u toku poslovne godine
 • Integrisanost modula nabavki sa drugim komplementarnim modulima sistema
 • Održavanje baze podataka dobavljača
 • Pravovremeno praćenje svih narudžbi
 • Konzistentnost izvještaja u različitom vremenskom trenutku kreiranja
 • Kontinuirano praćenje ugovora zaključenih sa dobavljačima i pravovremena reakcija na tržišne promjene
 • Kreiranje PDV prijave

FUNKCIONALNOSTI

 • Omogućava planiranje nabavke po različitim vremenskim intervalima: godišnje, kvartalno, mjesečno, sedmično i periodično. Definisanje plana je omogućeno za robe i usluge.
 • Logička podjela plana: godišnji, kvartalni, mjesečni, periodični i sedmični.
 • Kreiranje ponuda prema dobavljaču, štampanje ponude, brzi unos cijena ponude.
 • Evidentiranje zahtjeva za nabavku u vidu trebovanja materijala ili usluga.
 • Evidentiranje i praćenje realizacije ugovora.
 • Generisanje narudžbenica iz ugovora, zahtjeva i plana.

IZVJEŠTAJI

 • Zahtjev za ponudu
 • Zahtjev za nabavku
 • Narudžba
 • Kontrola realizacije ugovora
 • Kontrola realizacije narudžbe/ca

MODULI